Reshma Roopram

Kwartiermaker nationaal programma Vlaardingen- Westwijk

Als gepassioneerd politiek bestuurder werkt Reshma Roopram momenteel als kwartiermaker voor de Westwijk in Vlaardingen. Ze richt zich op het bevorderen van de kansengelijkheid en talentontwikkeling van kwetsbare kinderen en hun ouders. Met haar gerichte werkwijze betrekt ze niet alleen de inwoners, in het bijzonder jongeren, zij mogen zelf meebeslissen. Hierdoor krijgen de inwoners de mogelijkheid om samen met de gemeente en haar lokale partners te bouwen aan een gezonde, kansrijke en veilige wijk.

De start van een politieke loopbaan

Reshma’s carrière ging van start in de entertainmentbranche. Ze heeft veel modellenwerk gedaan en is regelmatig te zien geweest bij verschillende televisieprogramma’s. Toentertijd reisde ze ook veel voor haar professie. Ze kwam met verschillende culturen in aanraking en merkte dat Nederland als verzorgingsstaat gekoesterd moet worden. Het heeft haar interesse in de politiek aangewakkerd. In 2010 sloot ze zich aan bij de Partij van de Arbeid, waarna ze na een periode van oriëntatie in de gemeenteraad belandde.

Een stem voor jongeren

Reshma richt zich voornamelijk op jongeren. Hiervoor heeft ze zich landelijk ingezet. “Tijdens corona zag je dat er veel middelen voor ondernemers werden gereserveerd, maar jongeren hebben ze links laten liggen. Dat vond ik heel erg. Zo ben ik het Ministerie binnengedrongen.” Reshma geeft aan bekend te willen staan voor haar inzet voor de jeugd. “Nog teveel kinderen worden gepest, hebben weinig steun, of zitten in een moeilijke thuissituatie.” Ze beoogt zo veel mogelijk jongeren een stem te geven. 

Inspireren en mobiliseren

Het thema verandering staat centraal in Reshma’s leven. Ze wil niet alleen beleid maken, maar ook zorgen dat dit wordt uitgevoerd. Met deze visie voor ogen heeft ze al veel bereikt als kwartiermaker. “Ik heb binnen 6 maanden veel partijen gemobiliseerd om een programma op te zetten voor kinderen en ouders. Daar zit ook mijn kracht: ik kan mensen mobiliseren en inspireren.”

Ook heeft ze veel baat bij haar presentatievaardigheden die ze heeft opgedaan in haar eerdere carrièrejaren. “Geef me een microfoon en een debat, daar ben ik sterk. De ervaring die ik op andere terreinen heb opgedaan, pas ik nu toe voor de kwetsbare doelgroepen.” Deze presentatievaardigheden geeft ze nu door aan jongeren middels een presentatiecursus. Hiermee ondersteunt ze worstelende jongeren met het ontdekken van hun talenten. 

Democratische werkwijze

In de jaren als wethouder in Barendrecht, heeft ze succesvol gewerkt aan het opzetten van haar eigen, democratische werkwijze. Ze creëerde drie overlegtafels: kansrijk, veiligheid en gezondheid. Aan deze tafels zaten mensen uit het onderwijs, de zorg, de politie en inwoners van de gemeente. Aan de hand van speerpunten bepaalde iedereen mee waar het budget naar uitging. 

Toen Reshma werd gevraagd als kwartiermaker voor Westwijk Vlaardingen heeft ze met groot succes dezelfde werkwijze ingezet. Ze vindt het belangrijk dat de inwoners, met name de jongeren, een stem krijgen in de wijk. “De uitvoeringsagenda wordt écht gedragen door inwoners, vooral door de jongeren. Die hebben bepaald wat we gaan doen in de wijk.” Hiermee wil ze vertrouwen geven aan de inwoners. “Ik geef ze een stem. Zij hebben het eindoordeel. Hierdoor voelen mensen zich serieus genomen.”

Reshma heeft de ambitie om dezelfde methode in de toekomst toe te passen in andere gemeenten. “Deze methode valt sowieso op bij de Ministeries. Ze zien hoe snel het gaat, we gaan in het najaar al aan de slag met onze plannen.”